Anchete

Băile Herculane, perla din Banat, o stațiune cu parfum penal!!!

Originea Băilor Herculane se întinde pe o durată de aproape două milenii. Bazele stațiunii au fost puse în anul 102 d.Ch. de Împăratul Traian, romanii introducând cultul balnear, preluat de la greci pe care, apoi, l-au dezvoltat. Romanii au construit aici, la Therme Herculi (Ad Aquas Herculi Sacras).

Atestarea documentară a stațiunii datează din anii 153 d.C., fapt consemnat într-o tabulă votivă din băi : „Zeilor și divinităților apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimiși ca delegați romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcându-se nevătămați, au ridicat acest prinos de recunoștință”. În perioada civilizației romane, stațiunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atracție pentru aristocraţia Romei antice. Impresionați de excepționala putere tămăduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii sosiți în Dacia le-au închinat un adevărat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercules.

În 1852, împăratul Austriei considera Băile Herculane ca fiind „cea mai frumoasă stațiune de pe continent”. Exista o legătură specială între Băile Herculane și împărăteasa Elisabeta, numită și Sissi, care era soţia împăratului Franz Josef. Elisabeta a vizitat de mai multe ori zona şi a avut la Băile Herculane o reședință. Acea vilă se numea Casa Tatartzy, iar astăzi ea poartă numele de Vila Elisabeta.

Băile Herculane este o așezare cu ape minerale termo-clorurosodice, bicarbonate și ușor sulfuroase, bromurate și iodate, cu mineralizare scăzută sau, dimpotrivă, ridicată și  sunt folosite cu succes în tratarea bolilor endocrine sau metabolice ori a unor afecțiuni ale membrelor.

În cele două decenii trecute de la Revoluţia din 1989, a fost anulată toată strădania de mii de ani a unei civilizaţii de către un grup restrâns de indivizi, animaţi de interese foarte variate, reuşind astfel să distrugă o stațiune şi, totodată, un brand.

Gruparea din cadrul SC Argirom Internaţional SA, formată din Iosif Armaș, acționar majoritar și alți asociați cum ar fi Doru Ioan Tărăcilă, Florin Sebastian Sandu, fiul fostului șef al Poliției Române, precum și soția lui Marian Ureche, fost șef al SIPA (Serviciul de Informații al Ministerului de Justiție), dar și alți „băieți deștepți” au intrat în posesia unei stațiuni cu renume internațional. Prima primul pas a fost realizat cu ajutorul lui Dan Matei Agathon, ministru al Turismului la acea vreme, când îl numea abuziv pe Ilie Cristescu, un personaj șantajabil cu redeschiderea unor dosare penale, în funcția de director general al stațiunii. La acea vreme, acționariatul majoritar al stațiunii era format din cei care dețineau cupoane și la Fondul Proprietății de Stat, o agenție de stat care a funcționat în perioada 1991-2001.

Acestei grupări, printr-un simulacru de licitaţie, i-au fost atribuite hotelurile Roman, Hercules, Ferdinand, Diana, Afrodita, Decebal – sanatoriul medical balnear – Pavilionul 2, Traian – Pavilionul 1, precum și Complexul de edificii – Cazinou, Sanatoriul Militar cu curte și baie pentru militari, clădirea Băi Termale Apollo, clădirea Baia Termală Hebe, Spitalul pentru Militari și Ofițeri – Pavilion 4, Sanatoriul Medical Balnear – Pavilion 3 (actualul Hotel Apollo), Băile Neptun, Venera și Diana, Sanatoriul Medical Balnear IOVR – Pavilionul 12, clădirea IBTH – birouri, hotel, clădire sediu nou, pădure în Domogled cu fabrică de gheaţă, pădure la Cerna cu restaurantul ”Grota Haiducilor”, fiind incapabilă de a le administra sau de a investi vreo sumă de bani, cel puţin în clădirile de patrimoniu.

Datoriile acumulate către statul român şi către alți creditori au dus la pierderea mai multor imobile de către omul de afaceri, creând premisele unei dezvoltări hoteliere în zonă, dar din păcate, clădirile de patrimoniu se aflau într-o stare avansată de degradare.

Același om de afaceri, cu veleităţi mai degrabă de speculant, a reușit sub oblăduirea tacită a Agenției Naționale de Resurse Minerale să pună mâna inclusiv pe reţeaua de apă termală. Neputința sau rea-credinţa autorităților a dus la dezastrul la care asistăm astăzi la Herculane. Legea mineralelor ar trebui modificată, la momentul elaborării şi adoptării acesteia având foarte multe lacune. Una dintre lacune se referă la lipsa delimitării unui perimetru în jurul izvorului de apă termală, în care nu trebuia să se intervină, pentru a se împiedica modificarea calităţii apei. Interesant ar fi să vedem dacă și cei de la Apele Române, cu ştiinţă sau neştiinţă, au avut un rol în distrugerea acestei stațiuni.

Prețul de vânzare a stațiunii a fost de aproximativ 1,5 milioane de dolari, adică nici măcar prețul unui hotel, plătibili în cinci ani, iar investițiile impuse au fost tot de 1,5 milioane de dolari, dar eșalonate pe trei ani. După cumpărarea activelor, statul a sărit prompt în sprijinul grupării din Argirom Internaţional SA. Prin Ministerul Integrării Europene (MIE) și Ministerul Dezvoltării și Prognozei (MDP) au percutat imediat la necesitatea acestei societăți care să realizeze investițiile conform contractului de privatizare, iar în anul 2002, firma controlată de Armaș a primit de la Ministerul Dezvoltării și Prognozei (MDP), la acea dată păstorit de Leonard Cazan, peste 6 miliarde de lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare reutilare restaurant și bază de tratament Complex hotelier Hercules”. Tot pentru acest proiect a mai primit de la Ministerul Integrării Europene aproximativ 1,9 miliarde de lei.

Aşadar, această societate Hercules S.A. Băile Herculane a primit ajutor de stat de peste 8,3 miliarde de lei, iar pentru achiziționarea de tehnică medicală a mai primit câteva miliarde de lei. Investițiile impuse prin contract se ridicau la sume derizorii, dar aceste investiții dacă erau urmărite se constatau că, în fapt, nu au fost realizate. Oare cine avea obligativitatea să urmărească aceste investiții?

Deci acești adevărați oameni de afaceri din firma Argirom s-au apucat să investească într-o fabrică de bere, nicidecum în interesul turiștilor, deoarece majoritatea sunt turiști sociali, iar biletele lor sunt plătite, în fapt, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

În acest caz, Parchetul Național Anticorupție a demarat verificări asupra legalității privatizării stațiunii și încă nu există informaţii privind rezultatul anchetei.

Despre toate acestea s-a scris mult, iar multe dintre aceste proprietăți au trecut la un alt investitor în persoana lui Valeriu Verbiţchi, un investitor pentru care exista, de asemenea, deschis dosarul penal cu nr. 879/115/2016, pentru infracțiuni de corupție.

Așteptăm cu interes finalizarea dosarului !!!

Un alt om de afaceri implicat este Vasile Teleagă, care aparţine noii generaţii și care, prin acţiunile sale, a contribuit doar la distrugerea imensului potenţial turistic din Băile Herculane.

Şi cum la vremuri noi trebuiau inventate metode noi de atribuire a terenurilor, a apărut uzucapiunea… În cele ce urmează, voi enumera o serie de bunuri care conform normelor legale nu pot face obiectul uzucapiunii: Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de comunicaţie, terenurile cu drept de proprietate al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, bunurile care constituie domeniul public al statului. Cu toate acestea, Vasile Teleagă a dobândit prin uzucapiune Parcul din centrul stațiunii Băile Herculane.

Domnul Teleagă Vasile împreună cu Oprescu Ioan (fost primar) și Adamescu Gavrilă au dobândit terenurile identificate la topo 58,59,60,61,62,63,64 Lunca din sus, situate pe strada Castanilor, fosta 30 Decembrie, prin planuri de amplasament și delimitare imobil false. Dar în realitate, aceste imobile se află între strada Coplexelor, strada Castanilor și cvartalul cu nr. Topo 10 Lunca din sus, C.F. Băile Herculane, înfiinţat între 1989-1990, prin expropierea parțială a topograficelor 58-74, albia minoră a râului Cerna, de limită (vecinătatea) cu topo nr. 8 și 9, fostă proprietate de stat a armatei, în amonte și în aval de limita cu nr. topo 12 Lunca din sus.

Așadar, domnii Teleagă Vasile, Oprescu Ioan (fost primar) și Adamescu Gavrilă au intrat abuziv în Parcul Vicol, ocupând și ambele trotuare ale străzii Complexelor. Dar Parcul Vicol se află înregistrat în C.F. Băile Herculane, cu nr. topo 17 identic cu nr. topo 664 Luca din sus, Pecinișca, proprietatea Statului Român.

Fostul primarul al staţiunii Băile Herculane susţine că are acte care atestă că terenul defrişat este parc, încă din anul 1976, însă, nu își poate explica prin ce metode a reușit Vasile Teleagă să intre în posesia acestui teren al primăriei.

Primăria Herculane, în cursul anului 2017, l-a sancționat în repetate rânduri pe domnul Teleagă Vasile, prin procesele-verbale de constatare și contravenție după cum urmează:

În data de 15.02.2017 a fost întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 1/15.02.2017, prin care Teleagă Vasile a fost sancționat cu 2.000 de lei pentru executarea unor lucrări de construcții, fără autorizație de construire, în zona Parc Vicol, unde a executat lucrări de săpătură mecanizată în taluz și a desființat elemente prefabricate din beton, folosite la împrejmuire.

În data de 20.03.2017 a fost întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.3/20.03.2017, prin care Teleagă Vasile a fost sancționat cu 3.000 de lei pentru executarea unor lucrări de construcții, fără autorizație de construire, constând în construirea vis-a-vis de terasa Vasy XXL, pe strada Complexelor, F.N. adiacent intrării auto spre Hotelul Domogled.

În data de 25.07.2017 a fost întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.7/25.07.2017, prin care Teleagă Vasile a fost sancționat cu 1.500 de lei pentru executarea unor lucrări de construcții, fără autorizație de construire, care constau în realizarea unei împrejmuiri din lanț metalic, prins de țevile metalice betonate în drum de acces spre Hotel Domogled și Dacia.

În data de 08.12.2017, urmare a controlului pe strada Complexelor s-au constat mai multe nereguli după cum urmează:

Teleagă Vasile nu a sistat lucrările de construcție evidențiate în procesele verbale nr. 3 din 20.03.2017 și 7 din 25.07.2017, mai mult acesta nu a făcut niciun demers pentru intrarea în legalitate și nici nu a desfiinţat împrejmuirea realizată fără autorizație de construire. Acest așa-zis om de afaceri nici măcar nu a dorit să primească procesele-verbale de contravenție, chiar dacă acestea au fost trimise de 12 ori, inclusiv cu procedura poștală „corespondență cu valoare și confirmare de primire” și a continuat lucrările de construcție până la finalizarea construcției zid de piatră.

În acest caz, intervine o întrebare către Primăria Herculane. De ce nu s-a făcut procedura de afișare a acestor procese-verbale de contravenție cu poliția sau poliția locală la adresa contravenientului? De ce funcționarii nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu, oare aceasta nu se numește neglijență în serviciu din partea funcționarului?

Prin procesul-verbal de constatare nr. 18.119 din 08.12.2017 s-a dispus acțiunea în instanță pentru desființarea construcțiilor constatate în procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, dar și formularea unei plângeri penale în baza art. 24, lit. a) din Legea 50/1991, privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții.

În data de 08.12.2017 Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului a înaintat referatul nr.18.120 din 08.12.2017 către Oficiul Juridic, în vederea formulării unei plângeri penale în baza art. 24, lit. a) din Legea 50/1991, și introducerea acțiunii în instanță pentru desființarea construcțiilor realizate ilegal.

În data de 07.12.2017 a fost întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.18/07.12.2017, prin care Teleagă Vasile a fost sancționat cu 3.000 de lei pentru executarea unor lucrări de construcții, fără autorizație de construire, care constau în construirea a trei chioșcuri din material PVC cu geam termopan și construire împrejmuire, fără autorizație.

În data de 29.05.2018 a fost întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 5/29.05.2018, prin care Teleagă Vasile a fost sancționat cu 7.000 de lei pentru executarea unor lucrări de construcții, fără autorizație de construire, care constau în împrejmuire din panouri metalice realizate din plase sudate, amplasate direct, atât pe trotuar, cât și pe spațiul verde existent.

În centrul stațiunii Băile Herculane, mai exact în parcul Vicol, atât Primăria, cât și S.C. Vasy XXL, încasează banii pentru parcare pe domeniul public, în speță parc, chiar dacă acest fapt este ilegal. În privința acestei probleme vom reveni cu amănunte în episodul următor când vom vorbi și despre alte ilegalități cu implicații instituționale și nu numai.

Așteptăm cu interes și un punct de vedere la Primăriei Băile Herculane, mai ales că, atât eu, cât și colegul de la TVR am încercat să avem un dialog cu primarul din localitate. Am avut informații că domnul primar se afla la primărie, dar aceasta nu a dorit să poarte un dialog cu noi. În locul domnului primar la întâlnire a venit consiliera domniei sale, care din câte am înțeles este și purtătoarea de cuvânt a Primăriei. Toate întrebările au avut răspunsul „nu știu”, iar în aceste condiții am cerut să vorbim cu arhitectul șef al orașului sau cu cineva de la departamentul juridic, dar acest fapt nu a fost posibil. Precizez că o altă scuză a doamnei consilier era faptul că este angajată de circa o lună de zile.

”Mita e-n stare să pătrundă orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii”.

Mihai Eminescu în ziarul „Timpul” (18 aprilie 1879)

Facebook Comments Box
Arată-ne că ți-a plăcut ce ai citit!. Dă-ne un SHARE și un LIKE! Mulțumim!

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *